Λίγα λόγια για εμάς

seperator

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. συστάθηκε με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας τον Απρίλιο 1994.

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι:

seperator

Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των μετόχων της.

Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής των Κυκλάδων.

Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.

Η συμμετοχή σε προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών εντός και εκτός Ελλάδας.

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας είναι:

seperator

Οι δραστηριότητες της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα και πραγματοποιούνται με τεχνογνωσία, σημαντική αποτελεσματικότητα και συνεργασία με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς των Κυκλάδων κινητοποιώντας τις δυνατότητες όλων των μελών της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας των νησιών για να εξασφαλίσουν τα μέσα και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης.