Προσκλήσεις CLLD/LEADER

30 11, 2019

CLLD/LEADER – 1η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

2020-03-06T14:22:30+03:00

1η Πρόσκληση της "Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε." για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα) - CLLD/ LEADER. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα έληξε ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αρχεία Πρόσκλησης Οδηγίες Για Την Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Στήριξης Στο ΠΣΚΕ Διευκρινίσεις / Συχνές Ερωτήσεις Αρχεία Πρόσκλησης 1α. 1η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα 1β. Περίληψη 1ης Πρόσκλησης Για Την Υποβολή Προτάσεων Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα 2. Οδηγός [...]

CLLD/LEADER – 1η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα2020-03-06T14:22:30+03:00
3 07, 2019

CLLD/LEADER – 1η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων – Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα

2020-11-23T20:04:20+03:00

1η Πρόσκληση της "Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε." για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) - CLLD/ LEADER. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έργων δημοσίου χαρακτήρα έληξε Πίνακας Κατάταξης Αιτήσεων Στήριξης Δημόσιου Χαρακτήρα Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αιτήσεων Στήριξης Δημόσιου Χαρακτήρα Υποβληθείσες Προτάσεις ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1α. 1η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα 1β. Περίληψη 1ης Πρόσκλησης Για Την Υποβολή Προτάσεων Έργων [...]

CLLD/LEADER – 1η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων – Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα2020-11-23T20:04:20+03:00
Go to Top