1η Πρόσκληση της “Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.” για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα) – CLLD/ LEADER.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα έληξε

seperator

Αρχεία Πρόσκλησης

ή μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα αρχεία της πρόσκλησης σε ένα αρχείο στο παρακάτω σύνδεσμο:

clld_leader_bar