CLLD/Αλιείας και Θάλασσας

CLLD/Αλιείας και Θάλασσας2019-12-03T14:10:45+03:00

Περιγραφή του CLLD/Αλιείας και Θάλασσας

Η αλιευτική δραστηριότητα συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές της χώρας. Η ανάπτυξη της Αλιείας διαχρονικά έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση φαινομένων εξάρτησης ορισμένων περιοχών της χώρας από την αλιευτική δραστηριότητα, περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται αφενός από δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και αφετέρου από τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε βασικές υποδομές. Από την άλλη, τα φυσικά πλεονεκτήματά τους, σε συνδυασμό με ελκυστικότητά τους ως τουριστικοί προορισμοί αποτελούν ένα θετικό πλαίσιο που μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου να αντιστραφούν οι αρνητικές εξελίξεις και να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Κατά συνέπεια απαιτείται η ενίσχυσή τους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αυτές, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής.

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD): α) εστιάζεται σε ειδικές υποπεριφερειακές ζώνες β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Ομάδων Τοπικής Δράσης που αποτελούνται από αντιπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων γ) εκτελείται μέσω ολοκληρωμένων και πολυτομεακών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης δ) σχεδιάζεται με βάση τις τοπικές ανάγκες και το τοπικό δυναμικό και περιλαμβάνει καινοτόμα στοιχεία στο τοπικό πλαίσιο καθώς και την οργάνωση δικτύων και κατά περίπτωση, τη συνεργασία.

Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων, οι τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων: · μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων και εσωτερικών περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, · διασφαλίζουν ότι οι τοπικές κοινότητες αξιοποιούν πλήρως και επωφελούνται από τις ευκαιρίες τις οποίες προσφέρει η θαλάσσια και η παράκτια ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εσωτερικών υδάτων και, ιδίως, βοηθούν τους μικρούς και παρακμάζοντες αλιευτικούς λιμένες να μεγιστοποιήσουν το θαλάσσιο δυναμικό τους αναπτύσσοντας ποικίλες υποδομές.

Προσκλήσεις του CLLD/Αλιείας και Θάλασσας

Ανακοινώσεις του CLLD/Αλιείας και Θάλασσας

1011, 2020

Δημοσίευση Πρόσκλησης «Αγορά Και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS»

10 Νοεμβρίου, 2020|Ανακοινώσεις CLLD/Αλιείας και Θάλασσας|

Υπ΄αριθμ. 10058/23-10-2020 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS». Αφορά στην υποχρέωση που έχουν ορισμένες κατηγορίες επαγγελματικών αλιέων, για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, είτε σε συσκευές λήψης δορυφορικών σημάτων, είτε σε κεραίες UHF-VHF, είτε σε laptop, για απογραφή των αλιευμάτων, σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ελέγχου και επιβολής της [...]

1212, 2019

Συμμετοχή στο συνέδριο με θέμα “Post-2020: Local action in a changing world”

12 Δεκεμβρίου, 2019|Ανακοινώσεις CLLD/LEADER, Ανακοινώσεις CLLD/Αλιείας και Θάλασσας|

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» συμμετείχε στο συνέδριο με θέμα: «Post-2020: Local action in a changing world» που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες 3-4 Δεκεμβρίου 2019. Το συνέδριο διοργανώθηκε από τη μονάδα υποστήριξης FARNET για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (DG MARE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις [...]

1111, 2019

Συμμετοχή στο “26ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών” στη Νάξο

11 Νοεμβρίου, 2019|Ανακοινώσεις CLLD/LEADER, Ανακοινώσεις CLLD/Αλιείας και Θάλασσας|

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α. Ε. συμμετείχε με την παρουσίαση «Δυνατότητες χρηματοδότησης επενδύσεων από το CLLD/LEADER Κυκλάδων, στους τομείς της γεωργίας, μεταποίησης, τουρισμού, υπηρεσιών και αλιείας» στο 26ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών που πραγματοποιήθηκε στη Νάξο 8-10 Νοεμβρίου 2019. Διοργανωτές ήταν η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. [...]

1111, 2019

Συμμετοχή στην εκδήλωση “Φυσικά στις Κυκλάδες-Κάνοντας τη διαφορά. Διάλογος νησιωτών για το περιβάλλον”

11 Νοεμβρίου, 2019|Ανακοινώσεις CLLD/LEADER, Ανακοινώσεις CLLD/Αλιείας και Θάλασσας|

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α. Ε. συμμετείχε στην εκδήλωση με τίτλο: "Φυσικά στις Κυκλάδες-Κάνοντας τη διαφορά. Διάλογος νησιωτών για το περιβάλλον". Ήταν μια συνάντηση διαλόγου νησιωτών για το περιβάλλον, που διοργάνωσε το Ίδρυμα για την Ανάδειξη και Προστασία του Περιβάλλοντος στις Κυκλάδες (Cyclades Preservation Fund) στις 30.10.2019 στην Σύρο και είχε ως στόχο να [...]

2510, 2019

1η συνάντηση εργασίας διακρατικής συνεργασίας «Creation and implementation of a knowledge-based platform on Marine Protected Areas (MPA) and socio-economic development in the Mediterranean»

25 Οκτωβρίου, 2019|Ανακοινώσεις CLLD/Αλιείας και Θάλασσας|

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. διοργάνωσε στη Σύρο από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου 2019, την 1η συνάντηση εργασίας της διακρατικής συνεργασίας «Creation and implementation of a knowledge-based platform on Marine Protected Areas (MPA) and socio-economic development in the Mediterranean» που αφορά την κοινωνικοικονομική ανάπτυξη των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών της Μεσογείου [...]

clld_alieia_bar
Go to Top